Διευκρίνηση για το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών

“Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε άλλη οργάνωση στο εσωτερικό και το εξωτερικό πλην των αντίστοιχων Εθνικών Τμημάτων άλλων χωρών και δεν αναμιγνύεται σε δραστηριότητες που…