Αποζημίωση σε Δικαστή για μη λήψη προληπτικών μέτρων αποτροπής τρομοκρατικών ενεργειών από την Αστυνομία

«Υποχρέωση για την προστασία τόσο του γενικού συμφέροντος, όσο και της ζωής και περιουσίας των πολιτών, καθώς και για τη λήψη προληπτικών μέτρων αποτροπής τρομοκρατικών ενεργειών έχει το Ελληνικό Δημόσιο…