Η καθυστέρηση στην αγορά των ανταλλακτικών οχημάτων, έχει αυξήσει τις κλοπές εξαρτημάτων και έχει αυξήσει τις τιμές στην αγορά των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών

Ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με τα αυτοκίνητά τους επάνω σε τσιμεντόλιθους ή να λείπουν.. εξαρτήματά Παλαιότερα η κλοπή ενός αυτοκινήτου ήταν εύκολη υπόθεση και οι κλέφτες απλά…