ΕΛΑΣ: e-ΤΑΠ, το αυτόματο σύστημα δακτυλοσκόπησης.

Τέλος στα μελάνια, τις ταινίες και τις..μουτζούρες γία τη δακτυλοσκόπηση στην ταυτοποίηση των πολιτών, βάζει η ΕΛΑΣ. Σε σύντομο χρονικό διάστημα,αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα…