“Αναγκάζομαι να σας ενημερώσω γιατί είσαστε η μοναδική προστασία”

Το κείμενο υπογράφει ο Κώστας Βαξεβάνης, με αναφορά σε καταγεγραμμένα συμβάντα του Αστυνομικού Δελτίου και μια καταγγελία την οποία ο ίδιος γνώριζε μέχρι σήμερα και δημοσιοποιεί.. Το κείμενο παρατίθεται αυτούσιο…