Την 1η Ιουνίου πλήρης λειτουργία των Δικαστηρίων- Παράταση δικαστικού έτους κατά ένα μήνα

Σχέδιο πλήρους λειτουργίας των δικαστηρίων από 1 Ιουνίου -με βάση πάντα τις εισηγήσεις των ειδικών – Παράταση του δικαστικού έτους κατά ένα μήνα , επαναλειτουργία των ασφαλιστικών μέτρων από 15…