Χώρος κράτησης συλληφθέντων ατόμων ΛΟΑΤΚΙ

Στις περιπτώσεις σύλληψης ατόμων ΛΟΑΤΚΙ προέχει η ασφάλειας από την προσβολή (ή μη) της προσωπικότητας και ο εκάστοτε αστυνομικός οφείλει να ενεργεί ως επαγγελματίας, ως όργανο αποκατάστασης της τάξης, όν…