“Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, μια αιμορροφιλική πληγή που δεν κλείνει ποτέ”

Κείμενο γνώμης Αστυνομικού συνδικαλιστή* της ΕΛΑΣ, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αναφορικά με την δυσλειτουργική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, στην οποία υπηρετεί «Είχα την τιμή μετά από 24…