“Τι Αθήνα,τι Θεσσαλονίκη,τι Μυτιλήνη”, κείμενο Αστυνομικού

..”να μας αντιμετωπίζεται με ανθρώπινες συνθήκες.. Δύσκολο στην αστυνομία του 2016;”.. Τι Αθήνα,τι Θεσσαλονίκη,τι Μυτιλήνη.. Γυρίζοντας ως εργαζόμενος αστυνομικός, πολλές αστυνομικές διευθύνσεις, διαπίστωσα πως το δόγμα ότι διμοιρία έχω την…