Φωκίδα: Απολύμανση στις Υπηρεσίες και τα Τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας του Νομού

Στα μέτρα που λαμβάνουν οι αστυνομικές υπηρεσίες για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού,και στη ΔΑ Φωκίδας προχώρησαν σε απολύμανση “Με πρωτοβουλία του προεδρείου της ένωσής μας, πραγματοποιήθηκαν ήδη απολυμάνσεις στο…