“Αυτός που αποτελεί “ήρωα” στο κρατίδιο του Εξαρχιστάν, εκτέλεσε τη δολοφονία του πατέρα μου”|ΑΠΟΨΗ*

..”Αυτός ο τύπος- λοιπόν -που αποτελεί “ήρωα” για το εν λόγω κρατίδιο, είναι αυτός που οργάνωσε, συμμετείχε και εκτέλεσε την ληστεία στο Κρατικό της Νίκαιας  και την δολοφονία του πατέρα…