ΠΟΑΣΥ & ΠΟΕΥΠΣ: Χορήγηση δανείων ΤΕΑΠΑΣΑ

Κοινή ανακοίνωση Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Σας γνωρίζουμε ότι, σήμερα, 15-04-2020, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και μεταξύ άλλων θεμάτων, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις…