Η "ηγετική" Αγγελική και ο .."μαλάκας" της 17Ν, για τη ΣπΦ

Τα χειρόγραφα και οι κωδικοποιημένες “συνομιλίες” με σημειώματα, μεταξύ των κατάδικων “πυρήνων Φυλακής” της ΣπΦ και των “ελέυθερων πυρήνων” της νέας ομάδας που συντηρούσε ο Χριστόδουλος Ξηρός με τη σύμπραξη…