Αυλίζα Αχαρνών: Το παροπλισμένο σχολικό συγκρότημα θα στεγάσει τις αστυνομικές υπηρεσίες

Το πρώην σχολικό συγκρότημα, στην περιοχή της Αυλίζας Αχρνών, θα στεγασθούν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες του Μενιδίου, καθώς επίσης το Ενιαίο Κέντρο Αστυνομικών Επιχειρήσεων για τη Δυτική Αττική Το κτηριακό συγκρότημα,…