Επιλεκτικές οι ευαισθησίες της Πολιτείας για την υγεία & τα ατομικά δικαιώματα

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων Λαμβάνοντας υπόψη σειρά δημοσιευμάτων, αλλά και τα αιτήματα της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη (ΕΛΕΔΑΠ), αναφορικά με την αναγκαιότητα…