Κρίσεις ΕΛΑΣ: Στο βαθμό των Αστυνομικών Υποδιευθυντών (ονόματα)

Οι κρίσεις του Συμβουλίου για το βαθμό των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας  

Κρίσεις ΕΛΑΣ: Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές στο βαθμό του Διευθυντή

Ολοκληρώθηκαν οι Κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών στο βαθμό του Διευθυντή.

Κρίσεις ΕΛΑΣ : Οι προακτέοι Αστυνομικοί Διευθυντές

Με Προεδρικό διάταγμα προάγονται στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας