Μία εβδομάδα αναζητήσεων χωρίς να εντοπισθεί ο Αρχιφύλακας, Αντώνης Δημοτάκης

Τον αναζητούν τα αδέλφια και  η οικογένειά του καθώς και η υπηρεσία του, για μια εβδομάδα με την παρουσία του να μην εντοπίζεται. Έδωσε το παρόν στην Υπηρεσία του, και…