ΠΣ: Μείωση των δασικών πυρκαγιών για το 2014, παρουσία του Πρωθυπουργού.

Μείωση των δασικών πυρκαγιών για την αντιπυρική περίοδο (2014) αποτυπώνεται στη στατιστική απεικόνιση, απολογισμού.