Ανακοίνωση αποκατάσταση του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Κομποχόλη Απόστολου

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται η παρούσα Ανακοίνωση, η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Κομποχόλη Απόστολου του Δημητρίου, ο οποίος…