Απαγορεύονται το Σάββατο -30 Ιανουαρίου- όλες οι συγκεντρώσεις

Με Απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής (Αττικαρχη), απαγορεύονται όλες οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις(αντισυγκεντρώσεις) και πορείες στην Αθήνα.