ΑΠΠΔ: Πολίτες δικαιούνται αντίγραφα καταγεγραμμένης κλήσης τους στο “100”|ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ*

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποχρεώνει την Αστυνομία να χορηγεί αντίγραφα των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών με το “100” οταν αυτά ζητηθουν.