Ένταση, μικροεπεισόδια και προσαγωγές σε εκλογικά κέντρα.

Ένταση και μικρής έκτασηςεπεισόδια, σε εκλογικά τμήματα μεταξύ υποψηφίων και υποστηρικτών συνδυασμών.