Κρίσεις ΠΣ:Προαγωγές και αποστρατείες των Ανώτατων Αξιωματικών ΠΣ

Ολοκληρώθηκαν οι τακτικές κρίσεις των Ανώτατων Αξιωματικών, του Πυροσβεστικού Σώματος