ΔΣΑ: ΚΥΑ για την αναστολή εργασιών των δικαστηρίων της χώρας

Αναστολή εργασιών των δικαστηρίων της χώρας μέχρι και τις 27.03.2020 Έχοντας υπόψη: 1.Tις διατάξεις: α) του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών…