Με αναπηρία 90%, Αρχιπυροσβέστης από τη χρήση μη συντηρημένης αναπνευστικής συσκευής

Κλήθηκε να συμμετάσχει σε άσκηση εκτάκτου ανάγκης, κι εξαιτίας μιας αναπνευστικής συσκευής ο Αρχιπυροσβέστης Χ. Τζαναβάρης, με 90% αναπηρία, βρίσκεται σε μόνιμη διαθεσιμότητα. Συμπληρώνονται το Δεκέμβριο τέσσερα χρόνια από τότε που ο…