ΕΝ.ΑΣ.Υ.Αλεξανδρούπολης: Πρόταση για αναγραφή ΑΜ Αστυνομικού σε κλήσεις της τροχαίας

..”λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία, στην εφαρμογή κατά την καταχώρηση της παράβασης να δίνεται η δυνατότητα στον αστυνομικό να αναγράφει είτε το ονοματεπώνυμο του είτε…