“Ποτέ καμιά πρόταση δεν μπορεί να καλύψει τους πάντες είναι πρακτικά αδύνατον”

Άποψη Αστυνομικού* συνδικαλιστή της Θεσσαλονίκης «Όλοι γνωρίζουμε ότι μια πρόταση από μόνη της δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις που προέκυψαν με το παλιό βαθμολόγιο. Χάσαμε πολλά…