Κατασχεμένοι τόνοι αιθυλικής αλκοόλης στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας για την παρασκευή αντισηπτικών

Παρασκευή αντισηπτικών από κατασχεμένες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης σε συνεννόηση του Υπουργείου Υγείας με την ΑΑΔΕ Ποσότητα κατασχεμένης αιθυλικής αλκοόλης, η οποία έχει δημευθεί ή κατασχεθεί από την ΑΑΔΕ, την Οικονομική…