Σεξουαλικά εγκλήματα από γυναίκες- Τυπολογίες, προφίλ και διαφοροποιήσεις από άντρες

Σεξουαλικά εγκλήματα με δράστριες γυναίκες δεν αποτελούν ένα «πρωτοφανές» φαινόμενο, ούτε σε διεθνές ούτε σε εθνικό επίπεδο, παρά τη στερεοτυπική εικόνα για τον ρόλο της γυναίκας που μας κάνει να…