ΓΕΣ: “Εμείς είμαστε ο Στράτος σας”- Βίντεο για το ένστολο προσωπικό

..”βίντεο είναι αφιερωμένο στους άνδρες και τις γυναίκες, στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς, που συναισθανόμενοι το μέγεθος της ευθύνης που επωμίζονται, εργάζονται καθημερινά σε ολόκληρο τον Ελλαδικό…