ΑΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Ψάχνουν τρεις κρατούμενους.. ως δραπέτες.

Έρευνες σε αναζήτηση τριών κρατούμενος από την ΑΔ Κορινθίας, οι οποίοι ..απέδρασαν.