Δωρεά για την αγορά τζακετ, στις διμοιρίες της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης που επιχειρούν στον Έβρο.

Δωρεά στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης από την Ισραηλινή Κοινότητα Θεσσαλονίκης, για αγορά εξοπλισμού στις διμοιρίες της ΔΑΕΘ που επιχειρούν στον Έβρο “Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, για την χώρα…