Τα καθήκοντα και οι προϋποθέσεις επιλογής των νέων Δημοτικών Αστυνομικών

Η επανασύσταση του Σώματος της Δημοτικής Αστυνομίας, σχεδιάζεται να επανέλθει σε όλους τους Δήμους με αυξημένες αρμοδιότητες για τα στελέχη της Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται σε Σχέδιο Νόμου το οποίο θα βρίσκεται υπό διαβούλευση

Έως και τις 18 Νοεμβρίου το Σχέδιο Νόμου το οποίο θα βρίσκεται υπό διαβούλευση, ως «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Με την ψήφιση του Νομοσχεδίου, το αργότερο στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί ξεχωριστή προκήρυξη εκτός ΑΣΕΠ για την πρόσληψη συνολικά 1.214 υποψηφίων, οι οποίοι θα ενταχθούν στη Δημοτική Αστυνομία. Σημειώνεται ωστόσο ότι ήδη οι 214 θέσεις έχουν κατανεμηθεί μέσω της διαδικασίας προγραμματισμού προσλήψεων σε δήμους που είχαν υποβάλει σχετική αίτηση, μεταξύ των οποίων οι Αθηναίων και Χανίων. Για τις υπόλοιπες 1.000 θέσεις αναμένεται να υποβληθούν σχετικά αιτήματα από τους δήμους μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα, σχεδιάζει να αιτηθεί την πρόσληψη 100 ατόμων, καθώς η Δημοτική Αστυνομία της πόλης αυτή τη στιγμή αριθμεί 74 άτομα. Προκειμένου πάντως ένας δήμος να προσλάβει άτομα για την πλήρωση θέσεων δημοτικών αστυνομικών, θα πρέπει επίσης να διαθέτει τα ανάλογα κονδύλια στον προϋπολογισμό του.

Εκπαίδευση και καθήκοντα

Στο νομοσχέδιο περιγράφονται με λεπτομέρειες η διαδικασία μοριοδότησης και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του νέου σώματος, το οποίο θα είναι ένστολο με βαθμούς και ιεραρχία. Η ΕΛ.ΑΣ. θα εκπαιδεύσει το νέο σώμα και θα το συνδράμει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ η Δημοτική Αστυνομία για την εκπλήρωση της αποστολής της στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της δύναται να προβαίνει σε συλλήψεις και για συγκεκριμένα παραπτώματα μπορεί να ασκεί καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Κάθε ελεγχόμενος υποχρεούται να παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία προς τη Δημοτική Αστυνομία. Όσον αφορά τη δυνατότητα σύλληψης, ωστόσο, πηγές του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρουν ότι από τη νομοθεσία προβλέπεται ότι ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας εξαρτάται από τη δημοτική αρχή του κάθε δήμου.

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με το νομοσχέδιο προβλέπονται διευρυμένες, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και καθεμία εξ αυτών δύναται να ασκείται ανάλογα με το μέγεθος του δήμου.

Ενδεικτικά, στην πρώτη κατηγορία αρμοδιοτήτων των νέων Δημοτικών Αστυνομικών, συμπεριλαμβάνονται η τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ελεγχόμενη στάθμευση, την εφαρμογή των οδηγιών που σχετίζονται με την πολιτική προστασία, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, τη λειτουργία των παιδότοπων, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για άτομα με κινητικά προβλήματα κ.ά.

Στη δεύτερη κατηγορία, η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει επίσης την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση, τα ζώα συντροφιάς και το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.

Στην τρίτη κατηγορία, η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την αδειοδότηση των καταστημάτων, την ηχορύπανση, το ωράριο λειτουργίας αλλά και την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

Οι όροι πρόσληψης
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να είναι άνω των 21 ετών και να μην έχουν υπερβεί, για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το 35ο έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το 28ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης θα πρέπει να έχουν ύψος πάνω από 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες. Όσοι υποβάλουν παραίτηση πριν από τη συμπλήρωση 10 ετών θα υποχρεωθούν να καταβάλουν αποζημίωση για τους μήνες που διήρκεσε η εκπαίδευσή τους, η οποία περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών και παρέχεται από την ΕΛ.ΑΣ.

______________________________

* Τάνια Γεωργιοπούλου, “Καθημερινή