Σύνθεση στοιχείων των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη|ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ *

“…οι συνθέσεις των ροών είναι επί το πλείστον από ανθρώπους που είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Πάνω από το 50% αρθροιστικά επί του συνόλου, όχι με γυναίκες και παιδιά αλλά με άνδρες 15-55%”..

4.4.2016
image

Όπως έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Geopolitics Daily News, οι συνθέσεις των ροών είναι επί το πλείστον από ανθρώπους που είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Πάνω από το 50% αρθροιστικά είναι το μερίδιο τους επί συνόλου και μάλιστα , όχι με γυναίκες και παιδιά αλλά με άνδρες 15-55%…
Στην εικόνα βλέπουμε ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για τις συνθέσεις των ροών αυτών προς ενημέρωση όλων έτσι ώστε να μην υπάρχει ουδεμία αμφισβήτηση πλέον.

_________
*Αλέξανδρος Νίκλαν
Σύμβουλος Θεμάτων Ασφαλείας