Συμβούλιο Κρίσεων του ΠΣ: Εφαρμογή του Σχεδίου “ΣΑΜΣΩΝ2020”

Συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος

Σειρά μέτρων έλαβε το Συμβούλιο Κρίσεων του ΠΣ στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε (14/03), προκειμένου να δδιασφαλιστεί ο περιορισμός της διάδοσης του κορωνοϊού στο ένστολο προσωπικό, αλλά και την επιχειρησιακή ανταπόκριση σε συμβάντα απο τον πυροσβεστικό μηχανισμό.

Τα μέτρα θα μεταβάλλονται αναλόγως των εξελίξεων

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η εφαρμογή του σχεδίου ΣΑΜΣΩΝ2020, η μείωση του αριθμού γιατί προσωπικό στον απαραίτητο για τη λειτουργία των υπηρεσιών, αναστολή των εκπαιδευτικών δράσεων και ασκήσεων