“Συμπεριφορές ανεπίτρεπτες και προσβάλλουν όλους αυτούς τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ που έχασαν την ζωή τους για αυτό που ορκίστηκαν”

Με αφορμή την όχληση για ορισμένους στη μετακίνηση για κάλυψη συμβάντος απο το ΠΣ, κείμενο γνώμης από τον πρόεδρο της Ένωσης ΠΥ τγς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

“Την στιγμή που όλο το Μάχιμο Πυροσβεστικό προσωπικό εργάζεται στα όρια του & είναι καταβεβλημένο από τις αμέτρητες εκτός έδρας μετακινήσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας,τις Γενικές Επιφυλακές, τις ατελείωτες υπερωρίες, τα δασικά περιπολικά, τις φυλάξεις των δομών προσφύγων, την συνεχόμενη αυξημένη ετοιμότητα, με ακανόνιστο οικογενειακό προγραμματισμό, με την κάλυψη της έλλειψης προσωπικού, ΚΑΠΟΙΟΙ “συνάδελφοι” ενοχλούνται που θα μετακινηθούν για ένα 8ωρο στην βάρδια προκειμένου να καλύψουν μια αστική έξοδο.
Τέτοιες συμπεριφορές είναι ανεπίτρεπτες και προσβάλλουν όλους αυτούς τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ που έχασαν την ζωή τους για αυτό που ορκίστηκαν.
Η αποδοχή που έχουμε από τους Έλληνες πολίτες οφείλετε στους Συναδέλφους της πρώτης γραμμής και κρίνεται αποκλειστικά από το δικό τους Επιχειρησιακό έργο”, σημειώνει ο Γιάννης Ιωαννίδης, πρόεδρος της Ένωσης ΠΥ τγς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .