«Στον «αέρα» ΔΡΑΣΗ, ΟΑΑΣ και ΟΔΟΣ- Με αποσπάσεις και χωρίς οργανόγραμμα η στελέχωση των Υπηρεσιών»

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης γία την υποστελέχωση υπηρεσιών- ομάδων

Έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, μέσω της ΠΟΑΣΥ, για τη στελέχωση και τη διοικητική υπαγωγή των Ειδικών Ομάδων της ΕΛΑΣ.
«Τα δυο τελευταία χρόνια, η εισαγωγή νέων ειδικών Ομάδων (Ομάδα Άμεσης Αντιμετώπισης Συμβάντων, Δράση και εσχάτως η ΟΔΟΣ) προκάλεσε δυσλειτουργίες σε πολλές Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΓΑΔΘ, καθότι βασίστηκε σε εσωτερικές διαταγές που τις καθιστούν υπηρεσιακά μετέωρες. Σας υπενθυμίζουμε ότι η στελέχωσή τους έγινε με δεκάδες Αστυνομικούς που είτε αποσπάστηκαν είτε μετακινήθηκαν προσωρινά από άλλες Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ και μέχρι σήμερα παραμένουν εκεί με το ίδιο καθεστώς. Ειδικότερα, η Ομάδα Άμεσης Αντιμετώπισης Συμβάντων και η ΟΔΟΣ, υπάγονται διοικητικά στη ΔΑΕΘ με εσωτερική διαταγή, χωρίς να έχει εκδοθεί ΠΔ για την ίδρυσή τους και να έχει δημιουργηθεί το απαραίτητο οργανόγραμμα για τη λειτουργία τους. Κατά συνέπεια, η Διεύθυνση φαίνεται υπερπλήρης λόγω των δεκάδων αποσπασμένων που στελεχώνουν τις Ομάδες, αλλά οι διμοιρίες είναι αποδεκατισμένες. Όσον αφορά την Ομάδα Δράση, παρότι εκδόθηκε το απαραίτητο ΠΔ για την ίδρυση και την υπαγωγή της στη Διεύθυνση Ασφαλείας, παραλείφθηκε και σ’αυτή την περίπτωση η κατάρτιση οργανογράμματος. Επειδή οι εσωτερικές και προφορικές διαταγές καταστρατηγούνται πολύ εύκολα, η αρχική εντολή για στελέχωση της «Δράσης» με 40 Αστυνομικούς, γρήγορα παραβιάστηκε με αποτέλεσμα σήμερα να αριθμεί οριακά 30 συναδέλφους, οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι αποσπασμένοι από άλλες Υπηρεσίες. Όπως γνωρίζετε, η ρητή κατανομή των οργανικών θέσεων είναι πολύτιμη κατευθυντήρια γραμμή που επιβάλλει υπηρεσιακά όρια και προτεραιότητες. Η έλλειψη οργανογράμματος σε οποιαδήποτε Ομάδα προκαλεί υπηρεσιακή αταξία, αποδυνάμωση, κι εμφανίζει μια πλασματική εικόνα πληρότητας στις Διευθύνσεις που ανήκουν, κάτι το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στις εσωτερικές μεταθέσεις, όσο και στην καθημερινότητα των Αστυνομικών. Επιπλέον, οι συνάδελφοι που μετακινήθηκαν στις προαναφερόμενες ομάδες είτε με την επιθυμία τους είτε με απόφαση της Ηγεσίας υφίστανται μια τεράστια αδικία, γιατί εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι εδώ και χρόνια. Μια συνθήκη που προξενεί αίσθηση ανασφάλειας και προσωρινότητας στο προσωπικό. Για το λόγο αυτό και για την αποκατάσταση του δικαίου θα πρέπει όσοι το επιθυμούν, να ανήκουν και οργανικά στις Υπηρεσίες που υπηρετούν. Καθώς, η εδραίωση των νέων Ομάδων δεν μπορεί να βασιστεί σε προσωρινές λύσεις που επαγωγικά επιφέρουν δυσλειτουργίες στις υπόλοιπες Υπηρεσίες, παρακαλούμε για τη μεσολάβησή σας ώστε να προωθηθεί η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση της Ομάδας Άμεσης Αντιμετώπισης Συμβάντων και ΟΔΟΣ, όπως επίσης, και η κατάρτιση οργανογράμματος για το σύνολο των νέων ειδικών Ομάδων της ΕΛΑΣ, με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή των οργανογραμμάτων των Διευθύνσεων στις οποίες υπάγονται».

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2021