Στη Δ.Ο.Υ το αίτημα για την επιστροφή των χρημάτων στους αστυνομικούς από τα πρόστιμα του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Προσωπικό email έλαβαν αστυνομικοί για παράβολα εκπρόθεσμης υποβολής των περιουσιακών δηλώσεών τους κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018.

Όπως αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα της ΔΟΥ προς το ένστολο προσωπικό, οι πληρωμές παραβόλων θα επιστραφούν στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες μάλιστα θα δρομολογηθούν αρμοδίως χωρίς να χρειαστεί κάποια ενέργεια από τους ιδίους.

Επίσης, διευκρινίζεται, ότι το αίτημα για την επιστροφή των πληρωμών των παραβόλων έχει ήδη προωθηθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, η οποία και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού, μετά από τυχόν συμψηφισμό ή παρακράτηση.