“Στη χώρα του παραλόγου οι Αστυνομικοί της ΔΑΕ αποτελουν το μέσο εκτόνωσης”

Στη χώρα του παραλόγου – που όποιος θέλει, όποτε θέλει μπορεί  να κλείνει έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους των Αθηνών και να καταστρέφει  ότι βρει μπροστά του – οι συνάδελφοι μας   διακινδυνεύοντας την σωματική τους ακεραιότητα, προστατεύουν πάντα  την συνταγματική τάξη, τις αστικές ελευθερίες και την περιουσία των πολιτών.
Και ενώ οι συνάδελφοι μας κάνουν το χρέος τους η  φυσική  και πολιτική ηγεσία “Νίπτει τα χείρας της” έχοντας αφήσει τους Αστυνομικούς  να αποτελούν το μέσο εκτόνωσης και εκπαίδευσης
των αντιεξουσιαστών.
Επιτέλους τολμήστε και εφαρμόστε τους νόμους!!!
1. Ψαλλίδας Γεώργιος Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ
Μελος Π.Α.Σ.Α.
ΔΑΕ-ΥΑΤ
2.Φώτης Βασίλειος     Μελος Π.Α.Σ.Α.
ΔΑΕ-ΥΜΕΤ
3.Καραγιαννόπουλος Δημήτριος Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ
Μελος Π.Α.Σ.Α.
ΔΑΕ-ΥΜΕΤ
4.Τσιόγκας Κων/νος  Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ
Μελος Π.Α.Σ.Α.
ΔΑΕ-ΥΜΕΤ
5.Γραμματικόπουλος Γεώργιος  Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ
Μελος Π.Α.Σ.Α.
ΔΑΕ-ΥΑΤ
6. Μόκας Ευάγγελος Μελος Π.Α.Σ.Α.
ΔΑΕ-ΥΜΕΤ
____________
*Π.Α.Σ.Α ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ