ΣΚΟΕ: Αρχαιρεσίες εκλογής νέου Δ.Σ. και Επιτροπών

Στις 26 Νοεμβρίου 2016 οι αρχαιρεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών της ΣΚΟΕ.

Μία εβδομάδα μετά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή της επταμελούς Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής Πρακτικής Σκοποβολής (ΕΤΕΠΣ), έρχεται η Τακτική Γενική Συνέλευση της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Η ΣΚΟΕ προσκαλεί στις 26 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.00 τα σωματεία μέλη της να παρευρεθούν στην αίθουσα «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» του ξενοδοχείου NOVOTEL (οδός Μ. Βόδα 4-6, Αθήνα), ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τον Οικονομικό Απολογισμό από 01/01/2016 έως 30/09/2016. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται και οι αρχαιρεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών της ΣΚΟΕ. Αναλυτικά θα εκλεχθούν:

  • Πρόεδρος ΔΣ/ΣΚΟΕ
  • πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Σταθερού Στόχου και δύο (2) αναπληρωματικών
  • πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Πήλινου Στόχου και δύο (2) αναπληρωματικών
  • ένα (1) μέλος εκπρόσωπος της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής Πρακτικής Σκοποβολής στο ΔΣ με ένα (1) αναπληρωματικό
  • ένα (1) μέλος εκπρόσωπος της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής Κυνηγετικού Όπλου στο ΔΣ με ένα (1) αναπληρωματικό
  • πέντε (5) μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής και δύο (2) αναπληρωματικών
  • τρία (3) μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δύο (2) αναπληρωματικών
  • ένας (1) εκπρόσωπος της ΣΚΟΕ στην ΕΟΕ και ενός (1) αναπληρωματικού

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, θα πρέπει να το κάνουν στα γραφεία της ΣΚ.Ο.Ε μέχρι και την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία που ισχύει και για τη γνωστοποίηση των εκπροσώπων σωματείων, που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Σαββάτου (26/11).

___________

*shooters.gr