Σεμινάριο σε Αστυνομικούς στην αναγνώριση απομιμητικών προϊόντων επώνυμων εταιρειών

Σεμινάριο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, για Αστυνομικούς στην αναγνώριση    παραποιημένων / απομιμητικών  προϊόντων.

Στον  Οργανισμό  Βιομηχανικής  Ιδιοκτησίας  σε  συνεργασία  με  το Ευρωπαϊκό  Παρατηρητήριο  για  την  επιβολή  δικαιωμάτων  διανοητικής  ιδιοκτησίας, πραγματοποιήθηκε (03/11) σεμινάριο το οποιο απευθυνόταν  σε εκπροσώπους  των  Τελωνείων,  της  Αστυνομίας,  του  ΣΥΚΑΠ  ,  και  του  ΣΔΟΕ  με θεματολογία στην  επιβολή  Δικαιωμάτων Διανοητικής  Ιδιοκτησίας  καθώς  και  σε  δικαιούχους  εταιρειών  και  δικηγόρους.

Κατά  τη  διάρκεια  του  σεμιναρίου  παρουσιάστηκε οι 35Αστυνομικοί ειχαν την ευκαιρία, να ενημερωθούν για τη βάση  δεδομένων  που  έχει  αναπτύξει  το  Ευρωπαϊκό  Παρατηρητήριο  για την  επιβολή  δικαιωμάτων  (Enforcement  Data  Base    EDB).

Εκπρόσωπος  της  Ισπανικής  Αστυνομίας,  ενημέρωσε  με τηλεδιάσκεψη  τους  συμμετέχοντες  για  την  εμπειρία  της  στη  χρήση  της  βάσης  δεδομένων  EDB.  Ακολούθησε  εκπαίδευση από  τις  εταιρείες  APPLE,  NIKE  –  CONVERSE,  RECKITT    BENCKISER  στην  αναγνώριση    παραποιημένων  / απομιμητικών  προϊόντων.

Παράλληλα,  σε  εξειδικευμένο  “workshop”  δικαιούχοι  εταιρειών  και  δικηγόροι  είχαν  την  ευκαιρία να  εκπαιδευτούν  στον  τρόπο  χρήσης  της  βάσης  δεδομένων  του  Ευρωπαϊκού  Παρατηρητηρίου  EDB,    καθώς  επίσης  και στην  ηλεκτρονική  υποβολή  αίτησης  παρέμβασης  Τελωνειακών  Αρχών.