Σεισμός στην Αττική- Η ερμηνεία των παραμέτρων του φαινομένου

Με αφορμή τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5.1R με επίκεντρο τη Μαγούλα, επιστημονική ανάλυση* για όσα γνωρίζουν οι επιστήμονες για τη σεισμοτεκτονική δραση της περιοχής.

Στο χάρτη των ενεργών ρηγμάτων της Αττικής, από πρόσφατη δημοσίευση του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας- Γεωλογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, προβάλλεται το επίκεντρο του σεισμού (19/07-14.13).

To Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δίνει την αναθεωρημένη επίλυση ως προς το μέγεθος σε Μ=5.1 στο ΒΔ τμήμα του θριάσιου πεδίου.

Το USGS (εδώ) δίνει Μw=5.3, 3km ΒΒΔ της Μαγούλας, ενώ δίνει και το μηχανισμό γένεσης με τα δυο πιθανά επίπεδα του ρήγματος ως NP1 strike 263° dip 37° rake -115° και NP2 strike 114° dip 57° rake -72°. Αποδίδεται  ως κανονικό ρήγμα με διεύθυνση περίπου ΔΒΔ-ΑΝΑ.

Στο χάρτη (από την δημοσίευσή Deligiannakis et al. 2018 Geormophology (εδώ), με κόκκινο άστρο ορίζεται το επίκεντρο του σεισμού (19/07-14.13) με τα δυο κοντινότερα ρήγματα του Θριασίου (Νο 14) και της Φυλής (Νο15)  να έχουν ακριβώς την ίδια διεύθυνση με το μηχανισμό του σεισμού (19/07-14.13). Απόλυτα αναμενόμενη η εικόνα και σε πλήρη συμφωνία με αυτά που ξέρουμε ως προς το σεισμοτεκτονικό καθεστώς της περιοχής.

Επειδή τα δυο αυτά ρήγματα κλείνουν προς νότο δεν αποκλείεται να πρόκειται για κάποια υποπαράλληλη μικρότερη δομή μεταξύ των δυο αυτών ρηγμάτων. Το επίκεντρο πέφτει σχετικά κοντά στο ίχνος του ρήγματος του Θριασίου και προς το κατερχόμενο τέμαχος όμως λόγω της σχετικά ήπιας κλίσης του επιπέδου του ρήγματος στην επιφάνεια και των αντίστοιχων τιμών κλίσης από το μηχανισμό γένεσης, καθώς και του εστιακού βάθους στα 13km, θα αναμέναμε το επίκεντρο κάποια km ακόμα νοτιότερα εαν αφορούσε την ενεργοποίηση τμήματος του Θριασίου. Μέχρι να καθοριστούν με ακρίβεια αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εαν ήταν τμήμα του Θριασίου ή κάποια άλλη μικρότερη δομή. Το σχετικά καθησυχαστικό είναι οτι και τα δυο αυτά ρήγματα έχουν χαμηλούς ρυθμούς ολίσθησης άρα δίνουν σπάνια ισχυρούς σεισμούς (Μ~6.3) περίπου ανά 2000-2500 χρόνια.

Στην πρόσφατη δημοσίευση του συναδέλφου M. Φουμέλη για το εντατικό πεδίο και την παραμόρφωση του Θριασίου (εδώ).

______________

* Δημοσίευση Εργαστηρίου Ορυκτολογίας- Γεωλογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου