Σε Πάχη Μεγάρων και Κινέτα κατάδυση εκπαίδευσης για τα στελέχη της ΟΥΔ του Πυροσβεστικού Σώματος

Ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη για τα στελέχη της ΕΜΑΚ, μέλη των Ομάδων Υποβρυχίων Διασώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, υποθαλάσσια διπλή εκπαίδευση συντήρησης

Η Β’ εξαμηνιαία συντήρηση- εκπαίδευση του έτους (2020) για τις Ομάδες Υποβρυχίων Διασώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματοποιήθηκε στην Πάχη Μεγάρων και στην Κινέτα Αττικής, με την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, προς περιορισμό της διασποράς του covid-19.

Οι Ο.Υ.Δ. του Π.Σ. εδρεύουν στις Ε.Μ.Α.Κ. και πραγματοποιούν κάθε εξάμηνο την συγκεκριμένη διαδικασία για την διασφάλιση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας, με αποστολή τη διάσωση ατόμων και αγαθών που κινδυνεύουν από πλημμύρες, λιμναία και ποτάμια ατυχήματα. Ενώ τα μέλη της Ο.Υ.Δ έχουν συνδρομή και ενισχύουν Φορείς και Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση συμβάντων που έχουν σχέση με την υποβρύχια δραστηριότητα σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσα, εφόσον ζητηθεί.