Σε γενική επιφυλακή το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος σε εφαρμογής των έκτακτων Μέτρων

Με Απόφαση του Aρχηγού τoυ Πυροσβεστικoύ Σώματος τίθεται σε γενική επιφυλακή το σύνολο του Πυροσβεστικού στελεχιακού δυναμικού της Χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων έκτακτων Μέτρων για την αντιμετώπιση  διάδοσης του κορωνοϊού

Με διαταγή  με θέμα «Αναστολή χορήγησης αδειών και ημερήσιων αναπαύσεων ένστολου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος», η οποία διαβιβάστηκε (05/11) προς όλες τις Υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και φέρει την υπογραφή του Αρχηγού του ΠΣ Αντιστρατηγου Στέφανου Κολοκούρη, αναφέρεται χαρακτηριστικά, «Αναστέλλουμε τη χορήγηση των κανονικών αδειών, βραχειών αδειών και ημερήσιων αναπαύσεων στο ένστολο προσωπικό όλων των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, από 5-11-2020 μέχρι και 30-11-2020, προς αντιμετώπιση των εξαιρετικών και έκτακτων αναγκών και ειδικότερα την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19, με τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του. Κατ’ εξαίρεση και μόνο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρών προσωπικών ή οικογενειακών λόγων και κατόπιν ειδικής αιτιολογημένης απόφασης της Διοίκησης επιτρέπεται η χορήγηση αδειών στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος».