Σε εφαρμογή νέοι κανόνες σε έλεγχο των αιτήσεων για άδεια πυροβόλων όπλων στην Ευρώπη

Με την εφαρμογή του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά, τίθενται νέοι κανόνες  στην αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος και την Τρομοκρατία, σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από πολίτες για κατοχή πυροβόλων όπλων στις χώρες της Ευρώπης

Σε ισχύ από σήμερα (31/01), οι νέοι κανόνες για τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Υπηρεσιών των Κρατών μελών σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου. Σύμφωνα με του νέους κανόνες, όταν κάποιο άτομο υποβάλλει αίτημα για άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου, οι αρμόδιες εθνικές αρχές πλέον θα μπορούν, χρησιμοποιώντας το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά, να επαληθεύουν αν έχει ήδη απορριφθεί αίτημα για παρόμοια άδεια σε άλλο κράτος μέλος. Έτσι θα εμποδίζονται απόπειρες παράκαμψης των απαγορεύσεων κατοχής πυροβόλου όπλου μέσω αναζήτησης ευνοϊκότερης αντιμετώπισης σε άλλο κράτος μέλος.

«Η βελτίωση του νομικού ελέγχου των πυροβόλων όπλων αποτελεί προτεραιότητα του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά της διακίνησης πυροβόλων όπλων για την περίοδο 2020-2025. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην προστασία των Ευρωπαίων από το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, σύμφωνα με το θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που παρουσιάστηκε τον περασμένο Απρίλιο», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.