Σε Δημόσια Διαβούλευση νομοθετική πρωτοβουλία για θέματα ΠΣ και ΓΓΠΠ

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Για ρύθμιση θεμάτων υπό τον τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» τέθηκε (30/12) και δεκαπέντε ημέρες σε Δημόσια Διαβούλευση το σχετικό Σχέδιο Νόμου.

Για διατυπώσεις απόψεων και παρατηρήσεις επί των σχετικών ρυθμίσεων (εδώ), η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00.