Ψυχοθεραπεία…. μια θεραπευτική διαδικασία «παρεξηγημένη»

Οι άνθρωποι συνήθως αναζητούν την ψυχοθεραπεία διότι αισθάνονται ότι η ποιότητα της ζωής τους δεν είναι αυτήν που θέλουν.

Άρθρο Αστυνομικού  – Ψυχολόγος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής στην Δημόσια Υγεία*

Μέσω της ψυχοθεραπείας ένας ψυχολόγος μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε πιο υγιεινές και αποτελεσματικές συνήθειες στην καθημερινότητά μας, εφαρμόζοντας πάντα επιστημονικά επικυρωμένες διαδικασίες.
Η ψυχοθεραπεία, είναι μια συνεργατική θεραπεία που είναι αρκετά παρεξηγημένη στο ευρύ κοινό και βασίζεται στη σχέση μεταξύ ενός ατόμου και ενός ψυχολόγου.

Ο διάλογος, αποτελεί τη βάση που παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και μας επιτρέπει να μιλάμε ανοιχτά με κάποιον που είναι αντικειμενικός, ουδέτερος και μη νομολογιακός. Έτσι, μέσα από την κοινή συνεργασία μπορούμε να εντοπίσουμε και να αλλάξουμε τις σκέψεις μας, αλλά και τα πρότυπα της συμπεριφοράς μας, που μας κρατούν από το να αισθανόμαστε καλύτερα.

Οι άνθρωποι συνήθως αναζητούν την ψυχοθεραπεία διότι αισθάνονται ότι η ποιότητα της ζωής τους δεν είναι αυτήν που θέλουν. Η κατάθλιψη, το άγχος, ο θυμός, οι χρόνιες ασθένειες, το διαζύγιο, ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, είναι αυτά που παρεμβαίνουν συνήθως στην συναισθηματική και σωματική μας ευεξία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία που μπορούν να αντλήσουν οι ψυχολόγοι, όπως των γνωστικών, συμπεριφορικών, διαπροσωπικών και άλλων μορφών θεραπείας-ομιλίας. Το είδος της θεραπείας που θα λάβει ο κάθε ένας από εμάς, θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες της τρέχουσας ψυχολογικής έρευνας, του θεωρητικού προσανατολισμού του ψυχολόγου μας, αλλά και τι λειτουργεί καλύτερα για την δική μας κατάσταση.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε εάν ο ψυχολόγος μας έχει την κατάλληλη εμπειρία να μας βοηθήσει, ώστε να μπορέσουμε μέσω της κατάλληλης θεραπείας, να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προκλήσεις που θα μας ανακύψουν στο μέλλον.

_________

* Βόπης Αναστάσιος, Αστυνομικός- Ψυχολόγος Μεταπτυχιακός Φοιτητής στη Δημόσια Υγεία