ΠΣ: Στο Κρες της Κροατίας η 1η ΕΜΑΚ

Στην αποστολή συμμετείχαν 35 μέλη της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ στην άσκηση συμμετείχαν Μονάδες από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Βουλγαρία.

Από τις 6 έως τις 10 Απριλίου, η Ελληνική Μονάδα (Module) πεζοπόρου τμήματος για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών της 1ης ΕΜΑΚ, που είναι εγγεγραμμένη στην εθελοντική δεξαμενή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, συμμετείχε σε μεγάλης κλίμακας άσκηση πεδίου που έλαβε χώρα στο νησί Κρες της Κροατίας.

Η άσκηση αποτελούσε το τρίτο και τελευταίο βήμα στη διαδικασία πιστοποίησης του ελληνικού Module, ώστε να καλύπτει τα κριτήρια ένταξης στην εθελοντική δεξαμενή. Η αξιολόγηση της Μονάδας αποσκοπούσε κυρίως στον έλεγχο ποιοτικών χαρακτηριστικών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης σε μια καταστροφή σε διεθνές περιβάλλον (κινητοποίηση, άφιξη, επιχειρήσεις, αποδέσμευση). Πιο συγκεκριμένα, τα αξιολογούμενα στοιχεία της Μονάδας ήταν η διαδικασία στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Πρωτοκόλλων της, η αυτονομία της, η δυνατότητα συντονισμού της με άλλες Μονάδες στο πεδίο, η διαλειτουργικότητά της, το επίπεδο διαχείρισης της διοικητικής μέριμνάς της, η διαχείριση της πληροφορίας και η διαδικασία επικοινωνίας και αναφορών της Μονάδας τόσο προς τους άλλους παράγοντες στο χώρο της καταστροφής όσο και με τη Διοίκηση της στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με συζητήσεις που υπήρξαν ανάμεσα στον Εκπαιδευτή, που συνόδευε την ελληνική αποστολή και στον Αξιολογητή, που ήταν υπεύθυνος για την πιστοποίησή της, η απόδοση της ελληνικής Μονάδας κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα υπερκαλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τα προαπαιτούμενα ευρωπαϊκά κριτήρια.