Πρωτοβουλία Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας για τη μεταναστευτική οδό της Ανατολικής Μεσογείου

Κοινή παρέμβαση Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας στην ΕΕ, με αφετηρία το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Πρόκειται για την πρώτη κοινή πρωτοβουλία των Κρατών Μελών πρώτης γραμμής στο κρίσιμο μεταναστευτικό μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου (07-08/10) με στόχο να:

  • αναδειχθεί στην ευρωπαϊκή της διάσταση η μεγάλη μεταναστευτική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στα Κράτη – Μέλη της τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της Ανατολικής Μεσογείου.
  • ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν οι ευρωπαίοι εταίροι, η Επιτροπή και οι άλλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί για τις αυξανόμενες, συνεχιζόμενες και σαφώς δυσανάλογες μεταναστευτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τρεις χώρες, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Μεσογείου και της ΕΕ.
  • ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα από την Ένωση, στο πλαίσιο της κοινοτικής αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας, με δίκαιη κατανομή των βαρών, μέσω μετεγκαταστάσεων, ισχυρής πολιτικής επιστροφών σε τρίτες χώρες προέλευσης και τέλος με γενικότερη ενίσχυση των κρατών που πλήττονται άμεσα.

Σύμφωνα με την πρόσφατες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, μεταξύ 19 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου σημειώθηκαν 1.133 αφίξεις μέσω της οδού της Δυτικής Μεσογείου/Ατλαντικού, 1.369 μέσω της οδού της Κεντρικής Μεσογείου και 4.879 μέσω της οδού της Ανατολικής Μεσογείου. Η τάση αυτή συνεχίζεται και σήμερα.

Επιπλέον, οι τρεις χώρες συνηγορούν στην αποτελεσματική εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας 2016 μέσω:

  • της εκρίζωσης των δικτύων που διακινούν μετανάστες προς την ΕΕ,
  • της αποτροπής της εκτροπής των ροών και της εγκαθίδρυσης νέων παράνομων μεταναστευτικών οδών από θάλασσα, στεριά και αέρα, προς όλη την Ευρώπη και τα Κράτη-Μέλη της,
  • της διασφάλισης αποτελεσματικών επιστροφών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τρεις χώρες ενθαρρύνουν την ΕΕ και τα λοιπά Κράτη-Μέλη να εξετάσουν θετικά την περαιτέρω διάθεση πόρων προς τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της οδού της Ανατολικής Μεσογείου, στη βάση κοινώς συμφωνημένων δεσμεύσεων. Επίσης, Αθήνα, Λευκωσία και Σόφια ζητούν να δεσμευθούν περισσότερα κονδύλια για την αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος στον υπό διαμόρφωση Κοινοτικό Προϋπολογισμό (ΠΔΠ 2021-2026).

Η πρωτοβουλία αυτή συνιστά παρέμβαση – συνεισφορά στις υπό διαμόρφωση προτεραιότητες της μεταναστευτικής πολιτικής της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρωτοβουλία “Eastern Mediterranean Migration Route Initiative” (EMMRI) ανακοινώνεται ταυτόχρονα στις τρεις χώρες και θα παρουσιαστεί επίσημα και ολοκληρωμένα με κατάθεση συγκεκριμένου κειμένου στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της προσεχούς εβδομάδας.

Σχετικά με το θέμα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιώργος Κουμουτσάκος, δήλωσε: «Με ελληνική πρωτοβουλία, διαμορφώνεται για πρώτη φορά, τριμερής συνεργασία για το μεταναστευτικό, μεταξύ των χωρών πρώτης γραμμής της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα – Κύπρος – Βουλγαρία, παρεμβαίνουν συντονισμένα στους ευρωπαίους εταίρους και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προκειμένου να υποστηριχθούν έμπρακτα τα κράτη αυτά, με

  • περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και υπευθυνότητα,
  • δικαιότερη κατανομή βαρών,
  • αποτελεσματικό ευρωπαϊκό μηχανισμό επιστροφών, και τέλος,
  • πλήρη εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Ελλάδα, αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο για τη συνδιαμόρφωση μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής».