Προτάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τα οδοιπορικά έξοδα περί μεταγωγών κρατουμένων

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων αναφορικά με τα οδοιπορικά έξοδα κατά τις μεταγωγές κρατουμένων

Με επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και κοινοποίηση προς τους Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναφέρεται το συνδικαλιστικό κείμενο, «Η Ομοσπονδία μας, στo πλαίσιο των προσπαθειών της για την αναβάθμιση της ποιότητας του υπηρεσιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου εκτελούν υπηρεσία οι συνάδελφοί μας, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα (εδώ) να συμμετέχει ουσιαστικά στην αρμόδια επιτροπή του Αρχηγείου για την κατάρτιση νέας κανονιστικής διαταγής (Κ.Δ.) «περί μεταγωγών κρατουμένων».
Όσον αφορά τις χερσαίες μεταγωγές, η επιτροπή έχει καταλήξει στην τελική μορφή της Κ.Δ., κάνοντας αποδεκτές το σύνολο των προτάσεων των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας. Όσον αφορά, όμως, τις θαλάσσιες μεταγωγές έχοντας όλοι πλέον γίνει κοινωνοί της τεράστιας αδικίας και ταλαιπωρίας που υφίστανται οι υπηρετούντες στη νησιωτική Χώρα, συνάδελφοι, η Ομοσπονδία μας, θέλοντας να καταρτηθεί μια πλήρης και ουσιαστικά αναβαθμισμένη Κ.Δ., ζητά την τροποποίηση διατάξεων «περί οδοιπορικών εξόδων προσωπικού», και συγκεκριμένα:

Έξοδα διανυκτέρευσης, να αναγνωρίζονται:

Α) Οι μετακινήσεις από την Ηπειρωτική στη Νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από πέντε (5) ναυτικά μίλια (αντί των είκοσι που ισχύει σήμερα).

Β) Οι περιπτώσεις μετακινήσεων που αντιστοιχούν στις ως άνω περιπτώσεις, να δικαιολογούν ολόκληρη ημερησία αποζημίωση.

Γ) Οι αστυνομικοί που διατίθενται σε υπηρεσίες μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής, να δικαιολογούν καμπίνα.

Δ) Να δικαιολογείται δαπάνη διημέρευσης όταν ο αστυνομικός εκτελεί υπηρεσία μεταγωγής από ή προς νησί, το δε δρομολόγιο του πλοίου λαμβάνει χώρα κατά τις βραδινές ώρες και κατά την ημέρα της άφιξης στον προορισμό, ο μετακινούμενος κληθεί να εκτελέσει μεταγωγή με επιστροφή στην έδρα του.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλύουν χρόνια προβλήματα και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών που είναι επιφορτισμένοι με τη διενέργεια μεταγωγών κάτω από ειδικές συνθήκες».

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.